Postia alni (Bělochoroš olšový)

Syn.: Oligoporus alni

Jednoletý choroš z komplexu bělochoroše modravého (Postia caesia). Relativně hojný na dřevě listnáčů, odlišení od podobných druhů je dáno kombinací makroskopických (drobnější plodnice, klobouk není chlupatý, modré zbarvení přítomné jen u starších plodnic) a mikroskopických znaků (rozměry spory, tloušťka stěn u hyf).

 

Oligoporus alni

Postia alni PR Studený vrch, suťový les, kmen Fraxinus, 18.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus alni

Postia alni PR Království, tvrdý luh, větev Fraxinus, 6.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus alni

Postia alni NPP Peklo, potoční luh, padlý kmen Fraxinus(?), 17.10.2021, (c) Lucie Zíbarová