Phellinus populicola (Ohňovec topolový)

Vzácný víceletý choroš z komplexu ohňovce vrbového (Phellinus igniarius). Roste na různých druzích topolů, zejména osice. Plodnice mohou dosahovat značných rozměrů. Podobný ohňovec osikový (Phellinus tremulae), rostoucí na osikách, se odlišuje ostře se svažujícími klobouky, výrazným pachem aktivně rostoucích plodnic a mikroskopicky paralelně uspořádanými skeletovými hyfami v tramě rourek. Viz též ohňovec Pilátův (Phellinus pilatii). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Phellinus populicola

Phellinus populicola Lázně Bohdaneč, potoční luh, silná větev Populus, 6.12.2016, (c) Lucie Zíbarová