Phellinus cavicola (Ohňovec dutinový)

Syn.: Fomitiporiella cavicola

Velmi vzácný druh víceletého rozlitého choroše rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (kmeny, větve, dutiny pařezů). Význačný mikroskopickými znaky (hnědavé spory, absence set v hymeniu). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Phellinus cavicola

Phellinus cavicola Průhonice, zámecký park, v dutině torza pařezu Acer pseudoplatanus, 21.12.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus cavicola

Phellinus cavicola Průhonice, zámecký park, v dutině torza pařezu Acer pseudoplatanus, 21.12.2016, (c) Lucie Zíbarová