Skeletocutis odora (Kostrovka páchnoucí)

Syn.: Poria tschulymica

Vzácný jednoletý rozlitý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, vzácně i listnáčů, především v pralesovitých porostech. Za čerstva se vyznačuje silnou nepříjemnou vůní (špinavé zapařené ponožky), která se však u exsikátů ztrácí. Viz pórnatka Stellina (Skeletocutis stellae). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Skeletocutis odora

Skeletocutis odora PR Milešický prales, jedlobučina, padlý kmen jehličnanu, 20.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis odora

Skeletocutis odora NPR Klenovský Vepor, jedlobučina, padlý kmen Picea, 11.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis odora

Skeletocutis odora PR Milešický prales, jedlobučina, padlý kmen jehličnanu, 3.5.2005, (c) Anna Lepšová

 

Skeletocutis odora

Skeletocutis odora NP Šumava, Stožec (1. zóna), jedlobučina, asanovaný kmen Picea, 18.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis odora

Skeletocutis odora NPR Žofínský prales, jedlobučina, padlý kmen jehličnanu, 27.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis odora

Skeletocutis odora NP Šumava, Stožec (1. zóna), jedlobučina, asanovaný kmen Picea, 18.8.2017, (c) Lucie Zíbarová