Inonotus obliquus (Rezavec šikmý)

Hojný jednoletý choroš rostoucí na čerstvě odumřelých kmenech listnáčů, nejčastěji bříz a buku. Samotné pohlavní rourkaté plodnice bývají pozorovány jen vzácně, protože se vytvářejí skrytě pod odchlípenou kůrou. Naopak velmi časté jsou nádory ("čága"), které se vytvářejí na živých stromech, zejm. břízách. Podobný je velmi vzácný rezavec jilmový (Inonotus ulmicola), rostoucí obdobně skrytě pod kůrou, ale na jiném hostiteli - jilmu; tento druh nevytváří nádory. Rezavec Kravcevův (Inonotus krawtzewii) roste na dubech, ve střední Evropě zejména na dubu ceru. Na starých plodnicích může růst slizopórka dvoubarvá (Gloeoporus dichrous).

 

Inonotus obliquus

Inonotus obliquus Kynšperk nad Ohří, výsypka Boží Požehnání, padlý kmen Betula, pod kůrou, 24.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Inonotus obliquus

Inonotus obliquus Kyšperk, acidofilní bučina, mrtvý stojící kmen Betula, 21.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Inonotus obliquus

Inonotus obliquus NPR Drbákov, teplomilná acidofilní doubrava, mrtvý stojící kmen Querucs, 10.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Inonotus obliquus

Inonotus obliquus (nádor) Dluhoště, Dálava, hráz rybníka, živý kmen Betula, 4.9.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Inonotus obliquus

Inonotus obliquus NPP Swamp, kulturní jehličnatý les, stojící odumřený kmínek Betula, pod kůrou, 31.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Inonotus obliquus

Inonotus obliquus (nádor) NPP Jestřebské slatiny, kulturní bor, padlý kmen Betula, 3.4.2018, (c) Lucie Zíbarová