Pycnoporus cinnabarinus (Outkovka rumělková)

Hojný druh nápadně oranžově zbarveného choroše rostoucí na dřevě listnáčů (často buků a třešní), ve velmi vzácně i jehličnanů. Substrát obvykle bývá v počátečních stádiích rozkladu, často vystavený slunci. Nápadně často roste ve společnosti outkovky chlupaté (Trametes hirsuta). Způsobuje bílou hnilobu. Viz též oranžovec vláknitý (Pycnoporellus fulgens). Tropický Pycnoporus sanguineus, ojediněle zavlékaný i do Evropy, se odlišuje červenými (nikoli oranžovými), tenkými plodnicemi, drobnějšími póry a hladším kloboukem.

 

Pycnoporus cinnabarinus

Pycnoporus cinnabarinus PP Starý Hirštejn, květnatá bučina, větev Fagus, 7.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporus cinnabarinus

Pycnoporus cinnabarinus Podkrušnohorská výsypka, větev Betula, 1.7.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporus cinnabarinus

Pycnoporus cinnabarinus PP Tiské stěny, podmáčená březina, větev Betula, 1.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pycnoporus cinnabarinus

Pycnoporus cinnabarinus PP Tiské stěny, podmáčená březina, větev Betula, 1.10.2021, (c) Lucie Zíbarová