Postia romellii (Bělochoroš Romellův)

Nedávno popsaný rozlitý jednoletý choroš z příbuzenstva bělochoroš z příbuzenstva bělochoroše hedvábitého (Postia sericeomollis), od kterého se liší tvarem cystid v hymeniu (± válcovité) a mírně i rozměry spor.

 

Oligoporus romellii

Postia romellii PR Libochovka, suťový les, plaňka z oplocenky, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus romellii

Postia romellii PR Ostrovné lúčky [SK], výsadba borovice, kmínek Pinus, 4.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus romellii

Postia romellii PR Studený vrch, suťový les, kmen PIcea, 16.11.2019, (c) Lucie Zíbarová