Donkioporia albidofusca (Pórnatka hnědobílá)

Syn.: Dichomitus albidofuscus

Dosti vzácný rozlitý choroš rostoucí v létě (červen-srpen) na mrtvém dřevě jehličnanů (smrk, jedle), velmi vzácně i listnáčů (habr). Charakteristická (alespoň v mládí) bělavým ústím rourek kontrastrujícím s hnědým zbarevním na řezu a nápadným pryskyřičným pachem. Příbuzná a rovněž dosti vzácná pórnatka velkopórá (Donkioporia expansa) roste na dubovém, často opracovaném dřevě a tvoří víceleté plodnice. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Donkioporia albidofusca

Donkioporia albidofusca EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, stojící mrtvý kmínek Picea, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Donkioporia albidofusca

Donkioporia albidofusca EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Picea, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Donkioporia albidofusca

Donkioporia albidofusca EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, stojící mrtvý kmínek Picea, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Donkioporia albidofusca

Donkioporia albidofusca EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, zaklesnutý kmen Picea, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Donkioporia albidofusca

Donkioporia albidofusca EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, stojící mrtvý kmínek Picea, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Donkioporia albidofusca

Donkioporia albidofusca (stará plodnice) EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Picea, 24.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Donkioporia albidofusca

Donkioporia albidofusca EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Picea, 27.8.2019, (c) Lucie Zíbarová