Phellinus pseudopunctatus (Ohňovec jižní)

Syn.: Fomitiporia mediterranea, Fomitiporia pseudopunctata

Rozlitý choroš rostoucí na odumírajícím a mrtvém dřevě listnáčů. Od ohňovce tečkovaného (Phellinus punctatus) by se měl lišit mikroskopicky přítomností set, nicméně se poměrně často vyskytují plodnice, kterým sety chybí (popsané jako Fomitiporia pseudopunctata), pak je určitým vodítkem k rozlišení obou druhů jen ekologie (růst v teplých oblastech na neobvyklých dřevinách - réva vinná, akát, apod.). Spolehlivě lze pak oba druhy rozlišit jen podle molekulárních metod. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (krticky ohrožený druh).

 

Phellinus pseudopunctatus

Phellinus pseudopunctatus CHÚ Sihoť [SK], tvrdý luh, stojící mrtvý kmínek Robinia, 4.3.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus pseudopunctatus

Phellinus pseudopunctatus PR Starý háj [SK], měkký luh, zavěšený kmínek Robinia, 13.11.2022, (c) Lucie Zíbarová