Bjerkandera fumosa (Šedopórka zakouřená)

Roztroušeně až vzácně se vyskytující jednoletý choroš rostoucí na dřevě listnáčů, nejčastěji vrby, také i v parcích na jírovci, javoru apod. Způsobuje bílou hnilobu. Viz též mnohem hojnější šedopórka osmahlá (Bjerkandera adusta) s menšími plodincemi, tmavými póry a dužninou tmavší než rourky.

 

Bjerkandera fumosa

Bjerkandera fumosa Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, pařez Tilia, 7.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Bjerkandera fumosa

Bjerkandera fumosa NPP Hrabanovská černava, křovité vrbičky, kmínek Salix, 16.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Bjerkandera fumosa

Bjerkandera fumosa Sokolov, výsypka Antonín, pařez Populus, 11.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Bjerkandera fumosa

Bjerkandera fumosa Sebuzín, Rytina soutěska, suťový les, kmen Fagus, 16.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Bjerkandera fumosa

Bjerkandera fumosa PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, kmínek Salix, 9.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Bjerkandera fumosa

Bjerkandera fumosa PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, kmínek Salix, 9.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Bjerkandera fumosa

Bjerkandera fumosa PR Slovanský ostrov, měkký luh, mrtvý stojící kmen Acer negundo, 9.11.2021, (c) Lucie Zíbarová