Osteina obducta (Trsnateček kosťový)

Syn.: Oligoporus obductus, Polyporus osseus, Grifola ossea

Jednoletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (zejména modřínu, méně často borovice a smrku), velmi vzácně i listnáčů, typicky na pařezech nebo na kořenových nábězích. Suché plodnice jsou nápadně tvrdé. Hnědá hniloba. Patrně hojnější na Moravě než Čechách. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN (ohrožený druh), nicméně vyskytuje se i v čistě kulturních porostech a jeho ohrožení je tak přinejmenším sporné.

 

Osteina obducta

Osteina obducta Kobeřice u Brna, degradovaná dubohabřina, pařez Larix, 15.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Osteina obducta

Osteina obducta Kobeřice u Brna, degradovaná dubohabřina, pařez Larix, 15.8.2021, (c) Lucie Zíbarová