Polyporus umbellatus (Choroš oříš)

Syn.: Cladomeris umbellatus, Dendropolyporus umbellatus

Vzácnější chorošovitá houba rostoucí od léta do časného podzimu v listnatých lesích (typicky dubohabřinách) z podzemních sklerocií, častěji v teplejších oblastech, nejhojněji patrně v Polabí. Plodnice nezřídka vyrůstají i za největších letních veder. Sklerocia žijí v symbiotickém (parazitickém?) vztahu s rhizomorfami různých druhů václavek (Armillaria spp.). Obtížně zaměnitelný druh, na první pohled by mohl být zaměněn za trsnatec lupenitý (Grifola frondosa) či dokonce kotrč kadeřavý (Sparassis crispa), avšak plodnice jsou tvořeny desítkami až stovkami drobných okrouhlých kloboučků. Jedlý, ale pro zřídkavý výskyt jej není vhodné sbírat. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Polyporus umbellatus

Polyporus umbellatus Tuchoměřice, dubohabřina, sub Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, 24.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Polyporus umbellatus

Polyporus umbellatus Tuchoměřice, dubohabřina, sub Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, 24.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

 

Polyporus umbellatus

Polyporus umbellatus (detail hymenoforu) Tuchoměřice, dubohabřina, sub Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, 24.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Polyporus umbellatus

Polyporus umbellatus Tuchoměřice, dubohabřina, sub Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, 24.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Polyporus umbellatus

Polyporus umbellatus Tuchoměřice, dubohabřina, sub Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, 24.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Polyporus umbellatus

Polyporus umbellatus Tuchoměřice, dubohabřina, sub Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, 24.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

 

Polyporus umbellatus

Polyporus umbellatus Tuchoměřice, dubohabřina, sub Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, 24.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Polyporus umbellatus

Polyporus umbellatus (detail klobouku) Tuchoměřice, dubohabřina, sub Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, 24.7.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Polyporus umbellatus

Polyporus umbellatus Tuchoměřice, dubohabřina, sub Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, 24.7.2022, (c) Lucie Zíbarová