Fibroporia bohemica (Pórnatka česká)

Syn.: Antrodia radiculosa s. auct. eur.

Vzácný rozlitý jednoletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů. Význačný žlutými póry a rhizomorfickým okrajem plodnice. Původně u nás určována jako sírožlutá (Fibroporia radiculosa), což je ale severoamerický druh a v Evropě se vyskytují dva příbuzné druhy - pórnatka česká (Fibroporia bohemica) a p. citronová (F. citrina). P. citronová by se měla odlišovat kratšími sporami, dominujícími skeletovými hyfami v tramě a žlutooranžovými rhizomorfami, z ČR není známa. Viz outkovka žluťoučká (Antrodia xantha) a outkovečka citronová (Antrodiella citrinella). Uvedená (jako Antrodia radiculosa) v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Fibroporia bohemica

Fibroporia bohemica NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, fragment dřeva Pinus, 1.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibroporia bohemica

Fibroporia bohemica NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, fragment dřeva Pinus, 1.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibroporia bohemica

Fibroporia bohemica NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, opadlá větev Pinus, 15.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibroporia bohemica

Fibroporia bohemica NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, opadlá větev Pinus, 15.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibroporia bohemica

Fibroporia bohemica NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, opadlá větev Pinus, 15.9.2022, (c) Lucie Zíbarová