Diplomitoporus flavescens (Outkovka žlutavá)

Tento méně běžný druh choroše lze nejčastěji nalézt na rašeliništích a v reliktních borech, kde typicky roste na suchých stojících kmenech borovic. Místy proniká i do okolních kulturních porostů, zvláště do mladých hustých borů před probírkami, kde osidluje kompetičně odumřelé kmínky. Způsobuje bílou hnilobu. Hyfový systém dimitický, generativní hyfy s přezkami, cystidy nepřítomny, bazidie tetrasporické, spory alantoidní až válcovité, hladké, neamyloidní, 5-7 x 2-3 μm. Je uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh. Viz též outkovka neladná (Dichomitus squalens) s drobnějšími póry, většim sporami a typickými vazbovými (binding) hyfami typu Bovista, rostoucí na obdobných stanovištích.

 

Diplomitoporus flavescens

Diplomitoporus flavescens NPR Břehyně-Pecopala, rašelinný bor, stojící mrtvý kmínek Pinus, 23.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Diplomitoporus flavescens

Diplomitoporus flavescens PR Losí blato, blatkové rašeliniště, stojící suchý kmen Pinus rotundata, 4.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Diplomitoporus flavescens

Diplomitoporus flavescens NPR Břehyně-Pecopala, rašeliniště, padlý kmen Pinus sylvestris, 26.4.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Diplomitoporus flavescens

Diplomitoporus flavescens NPR Žofinka, blatkové rašeliniště, stojící suchý kmen Pinus sylvestris, 8.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Diplomitoporus flavescens

Diplomitoporus flavescens Tušť, pískovna, výsadba borovice, stojící odumřelá Pinus silvestris, 11.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Diplomitoporus flavescens

Diplomitoporus flavescens NPR Červené blato, blatkové rašeliniště, stojící suchý kmen Pinus sylvestris, 22.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Diplomitoporus flavescens

Diplomitoporus flavescens NPR Velká niva, rašelinný bor, kmen Pinus, 11.10.2020, (c) Lucie Zíbarová