Irpex lacteus (Bránovitka mléčná)

Choroš s nápadně roztrhanými rourky do podoby ostnů. Roste roztroušeně (především v jižní polovině ČR) na dřevě listnáčů. Záměna možná za některé formy pórnovitky obecné (Schizopora radula) a pórnovitky různopóré (Schizopora paradoxa). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Irpex lacteus

Irpex lacteus NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina, větev Quercus, 21.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Irpex lacteus

Irpex lacteus PR Ostrovné lúčky [SK], měkký luh, větev Robinia, 4.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Irpex lacteus

Irpex lacteus NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina, větev Quercus, 21.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Irpex lacteus

Irpex lacteus NPR Ruda, podmáčený porost křovitých vrb, kmínek Frangula, 17.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Irpex lacteus

Irpex lacteus PR Topoľové hony (SVK), tvrdý luh, opadlá větev Quercus, 11.4.2017, (c) Lucie Zíbarová