Lenzites betulina (Lupeník březový)

Syn.: Lenzites "betulinus", Trametes betulina

Tento choroš se při pohledu shora podobá outkovce chlupaté (Trametes hirsuta), ovšem pohled na spodní stranu klobouku odhalí lupenitý hymenofor, který je pro tento druh charakteristický. Plodnice lupeníku vytrvávájí zpravidla jednu sezonu (jsou jednoleté) a rostou roztroušeně na kmenech a větvích listnáčů, zejména buku a břízy, kde druh způsobuje bílou hnilobu dřeva. Pravděpodobně do určité míry parazituje na outkovkách (napčř. Trametes versicolor).

 

Lenzites betulina PR Noldenteich, olšina, kmen Alnus, 12.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Lenzites betulina PP Ulrichov, květnatá bučina, kmen Fagus, 8.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylobolus subpileatus

Lenzites betulina Jelenec [SK], dubohabřina, padlý kmínek Quercus, 23.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Lenzites betulina NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, padlý kmen Fagus, 4.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Lenzites betulina PR Broumovská bučina, květnatá bučina, větev Fagus sylvatica, 2.11.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Lenzites betulina PR Noldenteich, olšina, kmen Alnus, 12.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Lenzites betulina PP Ulrichov, květnatá bučina, kmen Fagus, 8.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Lenzites betulina Houština u Mašťova, bazifilní teplomilná doubrava, pařez Quercus, 3.10.2013, (c) Lucie Zíbarová