Ceriporiopsis gilvescens (Pórnatka bledoplavá)

Syn.: Mycoacia gilvescens

Roztroušeně se vyskytující rozlitý choroš, rostoucí na dřevě různých listnáčů, velmi typicky buku. Preferuje starší bučiny s dostatkem dřeva. Z druhů rodu Ceriporiopsis tvoří nejrobustnější plodnice. Starší plodnice často mají narůžovělý odstín. Způsobuje bílou hnilobu. Fylogeneticky je je příbuzná některým hrotnatečkám (Mycoacia).

 

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens PR Polom, květnatá bučina, kmen Fagus, 3.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens NPP Bílichovkské údolí, okroticová buřina, pařez Fagus, 20.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens PR Fabián, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, značně zetlelý kmen buku, 24.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens PR Fabián, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, značně zetlelý kmen buku, 24.6.2012, (c) Lucie Zíbarová