Schizopora flavipora (Pórnovitka drobnopórá)

Syn.: Hyphodontia flavipora, Xylodon flaviporus

Hojný druh rozlitého choroše rostoucí na dřevě listnáčů, nejčastěji na dubových a bukových větvích, velmi vzácně i na jehličnech. Příbuzná pórnovitka obecná (Schizopora radula) má větší póry, větší spory a jinou inkrustaci na terminálních hyfách. Podobným druhem je též například pórnatka krásnopórá (Junghuhnia nitida) s pravidelnějšími póry. Mikroskopicky velmi podobný je kornatcovitý rod Xylodon, novější prace ji do něj i zařazují.

 

Schizopora flavipora

Schizopora flavipora EVL Království, tvrdý luh, kmen Tilia, 19.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora flavipora

Schizopora flavipora NPP Polabská černava, borový lesík, kmínek Pinus, 1.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora flavipora

Schizopora flavipora PR Myslivna, dubohabřina, větev Corylus, 19.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora flavipora

Schizopora flavipora NPR Velký a Malý Tisý, hráz rybníka, spodní strana větve Quercus, 5.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora flavipora

Schizopora flavipora PR Fabián, květnatá bučina, kmen Fagus, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora flavipora

Schizopora flavipora PP Kozinecká stráň, vápnomilná bučina, větev Fagus, 30.5.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora flavipora

Schizopora flavipora PR Mokřady dolní Liběchovky, mokřadní olšina, kmínek Alnus, 30.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizopora flavipora

Schizopora flavipora PR Mokřady dolní Liběchovky, mokřadní olšina, kmínek Alnus, 30.10.2018, (c) Lucie Zíbarová