Postia caesia (Bělochoroš modravý)

Syn.: Oligoporus caesius

Hojný druh jednoletého choroše rostoucí na dřevě jehličnanů, vzácně listnáčů. Způsobuje hnědou kostkovitou hnilobu. Komplex většího počtu druhů jejichž určování je velmi složité a založené na kombinaci makroskopických (chlupatost klobouku, intenzita modrého zbarvení a přítomnost žlutých tónů), ekologických (výskyt na jehličnanech/listnáčích, případně druhové preference) a zejména mikroskopických (zejm. rozměry spor, tloušťka stěn hyf). Bělochoroš modravý se v úzkém pojetí vyznačuje výrazně chlupatým povrchem klobouku (u starších plodnic však mohou chlupy kolabovat), relativně sytě zbarvenými plodnicemi a preferencí pro jehličnany, nejnápadnějším mikroskopickým znakem je hojnost amyloidních inkluzí v hyfách pokožky klobouku. Nejhojnějšími zástupci komplexu u nás jsou pravděpodobně bělochoroš podobný (Postia simulans) a bělochoroš olšový (Postia alni). Viz též vzácný bělochoroš lužní (Postia subcaesia).

 

Oligoporus caesius

Postia cf. caesia Horní Planá, kulturní les, pařez Abies, 1.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus caesius

Postia cf. caesia NPR Velká niva, podmáčená smrčina, báze pahýlu Picea, 11.10.2020, (c) Lucie Zíbarová