Postia stiptica (Bělochoroš hořký)

Syn.: Amaropostia stiptica, Oligoporus stipticus

Velmi hojný druh jednoletého choroše rostoucí na mrtvém i živém dřevě jehličnanů, nejčastěji smrku, velmi vzácně i listnáčů. Způsobuje hnědou hnilobu. Druh význačný široce přisedlými, zpravidla na substrát nesbíhavými, svrchu hrbolatými plodnicemi, hořkou dužninou a mikroskopickými znaky - hyfový systém monomitický; hyfy s přezkami; bazidie tetrasporické; cystidy nepřítomny; spory válcovité až oválné 3.5-5 x 1.5-2 μm (Ryvarden et Melo 2014).

 

Oligoporus stipticus

Postia stiptica NPR Červené Blato, podmáčená smrčina, padlý kmínek Picea, 22.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Postia stiptica NPP Medník, acidofilní bučina, pařez Picea, 10.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Postia stiptica Malonty, kulturní smrčina, kmen Picea, 20.9.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Postia stiptica NPP Peklo, inverzní smrčina, kmen Picea, 7.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Postia stiptica PR Polom, květnatá bučina, kmen Picea, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Postia stiptica NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová