Leptoporus mollis s.l. (Bělochoroš fialovějící)

Incl. Leptoporus erubescens

Saproparazit s jednoletými plodnicemi rostoucí vzácně na dřevě jehličnanů, především smrku. Hojnější jen ve vyšších polohách. Způsobuje hnědou kostkovitou hnilobu. Význačný růžovými až fialovými tóny na starších plodnicích. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT - téměř ohrožený druh.

 

Leptoporus mollis

Leptoporus mollis (mladá plodnice) Černý Kříž, mladá rašelinná smrčina, stojící kmínek Picea, 5.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Leptoporus mollis

Leptoporus mollis NPR Velká Niva, mladá podmáčená smrčina, živý kmínek Picea, 29.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Leptoporus mollis

Leptoporus mollis PR Pavlova huť, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, 19.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Leptoporus mollis

Leptoporus mollis (rozlitá forma) PR V Podolánkách, rašeliná smrčina, kmen Picea, 19.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Leptoporus mollis

Leptoporus mollis PR Údolí Teplé, rozpadlá kůrovcová smrčina, padlý kmen Picea, 28.8.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Leptoporus mollis

Leptoporus mollis Hora sv. Šebestiana, klečové rašeliniště, kmínek Pinus x pseudopumilio, 5.8.2013, (c) Lucie Zíbarová