Ceriporiopsis mucida (Pórnatka Donkova)

Syn.: Porpomyces mucidus

Roztroušeně se vyskytující rozlitý choroš rostoucí na silněji rozloženém dřevě jehličnanů i listnáčů, častější v zachovalých porostech. Druh význačný měkkými nažloutlými plodnicemi, často s rhizomorfami na okraji a v substrátu. Způsobuje bílou hnilobu.

 

Porpomyces mucidus

Ceriporiopsis mucida NPR Velká niva, rašelinná smrčina, kmínek Betula, 3.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis mucida

Ceriporiopsis mucida PP Bobří soutěska, inverzní rokle, potoční luh, kmen Picea, 24.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis mucida

Ceriporiopsis mucida NPR Ve Studeném, květnatá bučina, silně zetlelý kmen Fagus, 10.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis mucida

Ceriporiopsis mucida Malonty, fragment jedlobučiny, zetlelý kmen Picea(?), 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Porpomyces mucidus

Ceriporiopsis mucida PR Údolí Doubravy, suťový les, silně rozložený kmen jehličnanu (Abies?), 29.7.2021, (c) Lucie Zíbarová