Antrodia ramentacea (Outkovka labyrintická)

Vzácnější rozlitá outkovka nápadná velkými, u starších plodnic labirynticky zprohýbanými, póry. Roste na mrtvém dřevě borovic, nejčastěji na suchých větvích stále připojených ke kmeni. Způsobuje hnědou hnilobu. Makroskopicky by mohla být snad zaměněna za rozlité formy outkovky různotvaré (Antrodia heteromorpha), která však roste (převážně) na smrku a liší se mikroskopickými znaky. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

 

Antrodia ramentacea

Antrodia ramentacea Hradčany, kulturní bor, suchá na zemi ležící větev Pinus, 1.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia ramentacea

Antrodia ramentacea NPP Swamp, okraj rašelinného boru, suchá na zemi ležící větev Pinus, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia ramentacea

Antrodia ramentacea NPR Břehyně-Pecopala, mladý kuturní bor, padlý kmínek Pinus, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia ramentacea

Antrodia ramentacea PR Na Černčí, leostepní bor, větev Pinus, 31.10.2018, (c) Lucie Zíbarová