Phellinus conchatus (Ohňovec škeblovitý)

Syn.: Phellinopsis conchata

Roztroušeně se vyskytující polorozlitý druh víceletého choroše rostoucí po celý rok na vrbách, méně často i jiných dřevinách. I přes dostatek dostupného substrátu není druh v krajině příliš hojný. Na vrbách je naopak dosti hojný rozlitý ohňovec tečkovaný (Phellinus punctatus) a kloboukatý ohňovec obecný (Phellinus igniarius), s kopytovitými plodnicemi. Rourky tohoto choroše osidluje nejmenší brouk v Evropě - Baranowskiella ehnstromi.

 

Phellinus conchatus

Phellinus conchatus PR Údolí Teplé, kulturní smrčina, kmínek Salix caprea, 2.8.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus conchatus

Phellinus conchatus Stará Knížecí Huť, býv. Jedlina, větev Salix caprea, 20.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus conchatus

Phellinus conchatus NPR Libický luh, měkký luh, větev Populus, 11.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus conchatus

Phellinus conchatus PR Pacova hora, náletové dřeviny v opušteném lomu, větev Salix caprea, 23.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus conchatus

Phellinus conchatus Rožmitál, porost náletových dřevin, živý kmínek Salix caprea, 14.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus conchatus

Phellinus conchatus PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, větev Ulmus, 7.11.2019, (c) Lucie Zíbarová