'Choroše' jsou systematicky nesourodá skupina hub s rouškem (hymeniem) v podobě rourek, zpravidla neukončeným růstem, často vázané na dřevní substrát. Plodnice mohou být jednoleté nebo vytrvávat po mnoho sezon. Např.: troudnatec, sírovec, outkovka, krásnoporka