Henningsomyces candidus (Číšovec trubkovitý)

Nenápadná cyfeliodní houba rostoucí roztroušeně na silně zetlelém dřevě jehličnanů. Nápadná nahloučenými  a trubičkovitě protaženými plodničkami. Velmi podobný číšovec pýřitý (Henningsomyces puber) má o něco větší, více nahloučené, zvnějšku chlupaté a trochu gelatinózní plodnice, mikroskopicky se odlišuje nevětvenými až jen slabě větvenými chloupky na obústí. Od dalších podobných rodů se pozná mikroskopicky viz např. číšovec osikový (Phaeosolenia densa) s hnědými chloupky a hnědými výtrusy či číšovec Merismodes ochracea s hyalinními výtrusy a hnědými chloupky.

 

Henningsomyces candidus

Henningsomyces candidus PR Milešický prales, jedlobučina, kmen Picea, 15.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Henningsomyces candidus

Henningsomyces candidus Vinařice, potoční luh, ohořelé dřevo Salix, 27.3.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Henningsomyces candidus

Henningsomyces candidus PP V Hlubokém, dubohabřina, větev Quercus, 11.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Henningsomyces candidus

Henningsomyces candidus PR Polom, fragment kmene Fagus, 18.9.2018, (c) Lucie Zíbarová