Calyptella capula (Číšoveček kápovitý)

Drobná houbička na první pohled připomínající stopkatá apothecia nějaké vřeckovýtrusé houby. Na první pohled se však od nich liší tím, že plodničky rostou 'vzhůru nohama' - tj. kalíšky směřují směrem k zemi. Viz též číšoveček hrbatý (Calyptella gibbosa).

 

Calyptella capula

Calyptella capula Vinařice, vysokobylinná nivní vegetace, stonek Arctium, 1.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Calyptella capula

Calyptella capula PP Zadní rybník, tužebníková lada, stonek Urtica, 27.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Calyptella capula

Calyptella capula Nový Hrozenkov, paseka, stonek Sambucus ebulus, 23.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Calyptella capula

Calyptella capula NPP Rečkov, okraj mokřadní olšiny, tlející stonek Cirsium, 20.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Calyptella capula

Calyptella capula Vinařice, vysokobylinná nivní vegetace, stonek Arctium, 1.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Calyptella capula

Calyptella capula PP Zadní rybník, tužebníková lada, stonek Urtica, 27.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Calyptella capula

Calyptella capula NPP Jestřebské slatiny, vlhká louka, list Cirsium, 27.9.2018, (c) Lucie Zíbarová