Porotheleum fimbriatum (Pavučinopórka brvitá)

Sny.: Stromatoscypha fimbriata

Zajímavý druh cyfeloidní houby rostoucí na dřevě listnáčů (vz. jehličnanů), zpravidla na spodní straně větví, ale plodnice mohou prorůstat ze dřeva i na opad, rostlinné zbytky apod. Dospělé plodnice připomínají rozlité plodnice chorošů (např. některé pórnatky z r. Ceriporia), od kterých se liší vývojem 'rourek', které se zakládají jako samostatné kulovité plodničky. Význačná nápadnými bělavými rhizomorfami. Uvedená v Červeném seznamu maromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh), patrně je však také často přehlížená.

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, lesní prameniště, kmen Alnus, 24.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum PR Pod Trlinou, květnatá bučina, kmen Fagus, 10.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum PR Pod Trlinou, květnatá bučina, kmen Fagus, 10.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, lesní prameniště, kmen Alnus, 24.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum Kounov, Rovina, okroticová bučina, silně rozložená větev Fagus, 5.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum (stará plodnice) NPP Bílichovské údolí, okroticová bučina, kmínek Picea, 26.6.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum NPR Pochválovská stráň, suťový les, opad smíšený se zbytky dřeva, 23.6.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum NPR Pochválovská stráň, suťový les, větev listnáče, 23.6.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum (stará plodnice) NPP Bílichovské údolí, okroticová bučina, kmínek Picea, 26.6.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum NPP Bílichovské údolí, okroticová bučina, kmínek Picea, 26.6.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Porotheleum fimbriatum

Porotheleum fimbriatum Vinařice, vápnomilná bučina, větev Fagus, 21.10.2015, (c) Lucie Zíbarová