Crepidotus pallidus (Číšovec bledý)

Syn.: Pellidiscus pallidus

Drobná cyfeloidní houba rostoucí na rostlinných zbytcích, větvičkách apod. Od podobných cyfeloidních či dokonce vřeckovýtrusých hub se pozná pouze mikroskopicky (hnědé, protáhlé a jemně oramentované spory). Jedná se pravděpodobně o redukovanou formu lupenatých zástupců rodu trepkovitka (Crepidotus).

 

Crepidotus pallidus

Crepidotus pallidus Konětopy, výsadba borovice černé, jehlice Pinus nigra, 26.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus pallidus

Crepidotus pallidus PR Na Voskopě, výsadba borovice černé, jehlice Pinus nigra, 5.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus pallidus

Crepidotus pallidus PR Na Voskopě, dubohabřina, větvička Rosa, 5.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus pallidus

Crepidotus pallidus PR Krkánka, dubohabřina, větev Fagus, 20.4.2019, (c) Lucie Zíbarová