Rimbachia neckerae (Mecháček)

Vzácná cyfeloidní (čísovcovitá) houbička parazitující na živých lodyžkách mechů. Podobný mecháček kulatovýtrusý (Rimbachia arachnoidea) se odlišuje téměř kulatými sporami.

 

Rimbachia neckerae

Rimbachia neckerae PP Údolí Podbradeckého potoka, potoční luh, lodyžky mechu, 1.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Rimbachia neckerae

Rimbachia neckerae PP Údolí Podbradeckého potoka, potoční luh, lodyžky mechu, 1.10.2015, (c) Lucie Zíbarová