Merismodes anomala (Číšovec nahloučený)

Syn.: Cyphellopsis anomala, Merismodes connivens?

Na první pohled připomínají drobné plodničky apothecia nějaké vřeckovýtrusé houby, nicméně ve skutečnosti se jedná o houbu stopkovýtrusou, což lze snadno potvrdit pod mikroskopem (přítomnost bazidí, nikoli vřecek). Roste hojně v chladnější polovině roku na mrtvém dřevě listnáčů, nejčastěji na větvích buku, olše nebo vrby. Spory eliptické, hyalinní, chlupky hnědé inkrustované, na konci rozšířené, hyalinní a bez inkrustací. Zde pojímán široce jako morfologicky proměnlivý druh, v jehož rámci se někdy odlišuje více druhů se spornou taxonomickou hodnotou zejm. M. connivens s prakticky shodnými mikroskopickými znaky. Merismodes confusa se odlišuje alantoidními, užsími sporami. Podobný M. granulosa se odlišuje růstem na rostlinných zbytcích či tenkých větvičkách a mikroznaky. Číšovec Merismodes ochracea se pak od ostatních druhů liší trubicovitými plodnicemi.

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala NPP Polabská černava, potoční luh, větev Salix, 1.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala PP Ronov, suťový les, větev Tilia, 31.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala Netolice, Krtelský les, kulturní smrčina, kmínek Betula, 21.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala NPR Karlštejn, dubohabřina, kmínek Corylus, 11.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala Netolice, Krtelský les, kulturní smrčina, kmínek Betula, 21.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala Ústí nad Labem, Střížovický vrch, dubohabřina, větev listnáče, 24.12.2006, (c) Lucie Zíbarová