Bovista paludosa (Prášivka bažinná)

Vzácná břichatkovitá houba rostoucí na bazických slatiništích. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh), ve vyhlášce MŽP 395/1992 Sb. (ohrožený druh) a zůstává v návrhu novelizace vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Bovista paludosa

Bovista paludosa Myslůvka, Na Klátově, slatiniště, 15.6.2011, (c) Jitka Kocková