Calvatia gigantea (Pýchavka obrovská)

Syn.: Langermannia gigantea, Lycoperdon giganteum

Roztroušeně, místy hojně se vyskytující břichatkovitá houba rostoucí od časného léta do počátku podzimu na živinami bohatých loukách, v parcích, křovinách a humózních lesích. Význačná plodnicemi bez nebo jen s velmi omezeně vyvinutou sterilní bází (subglebou), které mohou dosahovat až desítky centimetrů v průměru. Jedlá.

 

Calvatia gigantea

Calvatia gigantea Libochovany, dubohabřina, sub Quercus, Acer, Fraxinus, 27.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Calvatia gigantea

Calvatia gigantea PR Huluboký důl, dubohabřina, sub Quercus, Acer, 13.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Calvatia gigantea

Calvatia gigantea Mikulovický vrch u Kadaně, smíšený kulturní les, sub Larix, Carpinus, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová