Cyathus olla (Číšenka hrnečková)

Roztroušeně až místy hojně se vyskytující a nezaměnitelný druh rostoucí na zemi ze zbytků dřeva či vegetace. Často na synantropních stanovištích. Podobná a podstatně vzácnější číšenka výkalová (Cyathus stercoreus) se liší černým zbarvením peridiol a rozměry spor. Velmi hojná číšenka rýhovaná (Cyathus striatus) má plodnice zvnějšku rezavě chlupaté a zevnitř rýhované. Záměna je možná i za zástupce jiných rodů - pohárovka obecná (Crucibulum laeve) a hnízdovka nacpaná (Nidularia deformis).

Cyathus olla

Cyathus olla výsypka Boží Požehnání u Kynšperka nad Ohří, detrit u cesty, 29.8.2006

 

Cyathus olla

Cyathus olla (mladé plodnice) výsypka Boží Požehnání u Kynšperka nad Ohří, detrit u cesty, 29.8.2006

 

Cyathus olla

Cyathus olla PR Pučanka, opad u cesty, sub Corylus avellana

 

Cyathus olla

Cyathus olla (mladé plodnice) PP Radobýl, stepní trávník na třetihoních vulkanitech, 27.11.2012