Geastrum hungaricum (Hvězdovka uherská)

Vzácná hvězdovka rostoucí na xerotermních, stepních stanovištích. Význačná drobnými plodnicemi s hygroskopickými (tj. sa sucha se svinují) cípy vnější okrovky. Zválště chráněná podle vyhlášky MŽP 395/92 Sb. (kategorie ohrožený druh) a uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Geastrum hungaricum

Geastrum hungaricum NPR Mohelenská hadcová step, skalní step, 17.10.2015, (c) Lucie Zíbarová