Lycoperdon molle (Pýchavka čokoládová)

Hojná pýchavka rostoucí od léta do podzimu v listnatých i smíšených lesích či mimo les na loukách, převážně na neutrálních až bazických půdách. Od podobné, teplomilné pýchavky hnědopurpurové (Lycoperdon atropurpureum) se pozná méně výraznou ornamenitkou výtrusů.

 

Lycoperdon molle

Lycoperdon molle Antonín, Podkrušnohoská výsypka, spontánní sukcese, sub Betula, Salix, Populus tremula, 2.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lycoperdon molle

Lycoperdon molle (spory, Melzerovo reagens, 1000x) 2.10.2013, (c) Lucie Zíbarová