Scleroderma verrucosum (Pestřec bradavičnatý)

Roztroušeně se vyskytující druh pesterce rostoucí pod listnáči, často na humózních půdách. Význačný zřetelně vyvinutým pseudotřeněm a často nafialovělými tóny na okrovce. Výtrusy hnědé, kulovité, s ostnitou ornamentikou. Podobný pestřec jamkatý (Scleroderma areolatum) nemá psudotřeň nebo jen krátký, je obecně menší a má větší a výrazněji ornamentované výtrusy. Jedovatý. Pestřec obecný (Scleroderma citrinum) je větší, bez fialových odstínů, s nevýrazným pseudotřeněm, s výtrusy se síťovitou ornamentikou a roste na kyselých půdách.

 

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum Podkrušnohorská výsypka, sub Quercus, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum Podkrušnohorská výsypka, sub Quercus, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum Velký Horusický rybník, vzdušná strana hráze, sub Quercus, 6.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum Verneřice, potoční luh, sub Salix, Corylus, Quercus, Padus, 20.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum Verneřice, potoční luh, sub Salix, Corylus, Quercus, Padus, 20.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Scleroderma verrucosum spores

Scleroderma verrucosum (spory, 5% KOH), 20.9.2016, (c) Lucie Zíbarová