Geastrum fimbriatum (Hvězdovka brvitá)

Syn.: Geastrum sessile

Asi nejběžnější druh hvězdovky, rostoucí hojně na podzim na humózních místech pod listnáči i jehličnany, častěji na bazických až neutrálních půdách. Podobné druhy: hvězdovka červenavá (Geastrum rufescens) a hvězdovka trojitá (Geastrum michalianum).

 

Geastrum fimbriatum

Geastrum fimbriatum PR Pučanka, Cephalanthero-Fagion, sub Fagus, Picea, 9.10.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum fimbriatum

Geastrum fimbriatum Bílichov, květnatá bučina, okraj lesní cesty, sub Fagus, Larix, 16.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum fimbriatum

Geastrum fimbriatum EVL Skalky u Třebutiček, Quercion pubescenti-petrae, sub Quercus, Fraxinus, 16.9.2010, (c) Lucie Zíbarová