Lycoperdon pyriforme (Pýchavka hruškovitá)

Syn.: Apioperdon pyriforme

Velmi hojný druh pýchavky rostoucí od léta do podzimu ve skupinách na dřevě listnáčů. Typická ekologií, drobnými bradavkami, přítomností myceliálních provazců na bázi plodnice a v dospělosti bělavou subglebou; mikroskopicky pak hladkými sporami. V současnosti se odděluje do samostatného rodu Apioperdon.

 

Lycoperdon pyriforme

Lycoperdon pyriforme NPP Jeskyně Na Pomezí, náletové dřeviny v opuštěném lomu, větev listnáče (Alnus?), 15.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lycoperdon pyriforme

Lycoperdon pyriforme Jestřebí, olšina, kmen listnáče, 11.9.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Lycoperdon pyriforme

Lycoperdon pyriforme PR Dlouhý vrch, suťový les, pařez Acer pseudoplatanus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Lycoperdon pyriforme

Lycoperdon pyriforme NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, zetlelý pařez Fagus, 2.10.2012, (c) Lucie Zíbarová