Geastrum floriforme (Hvězdovka kvítkovitá)

Jedna z drobnějších stepních hvězdovek. Od podobných druhů se pozná silně hygrofánními cípy vnější okrovky a jednoduchou stavbou obústí. Kromě stepí se může vyskytovat i na synantropních stanovištích, často pod smrkem pichlavým. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh)-

 

Geastrum floriforme

Geastrum floriforme PP Radobýl, stepní trávník na třetihorních vulkanitech, 27.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum floriforme

Geastrum floriforme Dlouhá u Kozlů, stepní trávník na třetihorních vulkanitech, 28.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum floriforme

Geastrum floriforme Stvolínky, intravilán, sub Picea pungens, 6.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum floriforme

Geastrum floriforme NPR Oblík, stepní trávník na třetihorních vulkanitech, 31.10.2012, (c) Lucie Zíbarová