Geastrum pouzarii (Hvězdovka Pouzarova)

Syn.: Geastrum campestre var. pouzarii

Vzácná stepní polohygrofánní hvězdovka. Popsána z ČR. Blízce příbuzná hvězdovka drsná (Geastrum campestre var. campestre) roste na podzim na obdobných stanovištích a vnější vrstva okrovky není rýhovaná a bývá často hustě pokryta přilepeným substrátem. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh), ve vyhlášce MŽP 395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh) a zůstává i mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích..

 

Geastrum pouzarii

Geastrum campestre var. pouzarii Bílinka, stepní trávník, Sedum, Festuca spp., Falcaria, 3.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum pouzarii

Geastrum pouzarii (plodnice za sucha) Bílinka, stepní trávník, Sedum, Festuca spp., Falcaria, 3.5.2013, (c) Lucie Zíbarová