Pisolithus tinctorius (Měcháč písečný)

Syn.: Pisolithus arenarius, non Pisolithus tinctorius (Mont.) E. Fisch. (= Pisolithus calognei?)

Mykorhizní břichatkovitá houba, dávající přednost kyselým, minerálním, spíše písčitým půdám a iniciálním stadiím sukcese vegetace. Lokálně se může vyskytovat na místech se strženou povrchovou vrstvou humusu, např. na pasekách, na okrajích cest apod. Obecně konkurenčně slabý, roste na stanovištích, kde je konkurence jiných druhů omezená - hojný může být například na důlních výsypkách s vysokým obsahem těžkých kovů. Roztroušeně se vyskytující druh, vázaný zejména na borovice. Nápadný na řezu typickou, hrubě zrnitou strukturou teřichu. Dříve považován za celosvětově rozšířený druh, nicméně obsahuje řadu drobných druhů, v Evropě se vyskytují čtyři druhy: Pisolithus arhizus (jihoevropský druh na bazických půdách), Pisolithus calongei (jihoevropský druh vázaný na cisty), P. capsulifer a P. tinctorius s str.

 

Pisolithus tinctorius

Pisolithus tinctorius Lítovská Výsypka, sub Pinus, 10.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Pisolithus tinctorius

Pisolithus tinctorius PR Maštale, kuturní bor, sub Pinus, 6.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Pisolithus tinctorius

Pisolithus tinctorius PP Martinské stěny, reliktní bor, sub Pinus, Betula, 3.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pisolithus tinctorius

Pisolithus tinctorius Lítovská Výsypka, sub Pinus, 1.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pisolithus tinctorius

Pisolithus tinctorius Lítovská Výsypka, sub Pinus, 10.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Pisolithus tinctorius

Pisolithus tinctorius Plasy, mýtina v kulturním lese, sub Picea, Pinus, 1.10.2011, (c) Lucie Zíbarová