Resupinatus applicatus (Hlívečník připjatý)

Velmi hojná drobná houba rostoucí na dřevě listnáčů, vz. jehličnanů. Plodnice lze nalézt po celý rok, nejčastěji však během chladnější poloviny roku. Podobný je i stejně hojný hlívečník štětinatý (Resupinatus trichotis) s tmavými štětinami v místě přirůstání klobouku k substrátu (h. přijatý však může mít světlé štětiny). Hlívečník Resupinatus striatulus se odlišuje mj. prosvítavě rýhovaným kloboukem. Některé druhy rodu Resupinatus nemají lupeny vůbec, např. džbánovka pórnatkovitá (Resupinatus poriaeformis).

 

Resupinatus applicatus

Resupinatus applicatus NPR Drbákov-Albertovy skály, acidofilní teplomilná doubrava, opadlá větev Sorbus, 31.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus applicatus

Resupinatus applicatus Radostice, křovinatá mez, větev Corylus, 22.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus applicatus

Resupinatus applicatus Chotyně, rekultivovaná skládka, větev Cytisus scoparius, 31.8.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus applicatus

Resupinatus applicatus Havraní ostrov, lužní les, věte Salix, 29.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus applicatus

Resupinatus applicatus NPR Salajka, jedlobučina, větev Fagus, 22.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus applicatus

Resupinatus applicatus NPP U Nového Mlýna, jasenina, silná větev Fraxinus 22.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus applicatus

Resupinatus applicatus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá, padlý kmen Fagus, 31.8.2023, (c) Lucie Zíbarová