Entoloma byssisedum (Závojenka dřevní)

Roztroušeně se vyskytující nenápadný druh závojenky rostoucí od léta do podzimu na dřevě listnáčů, často v pokročilém stadiu rozkladu. U nás nejhojnější zástupce podrodu Claudopus. Poměrně často se lze potkat s odr. drobnovýtrusou (var. microsporum) lišící se pouze velikostí výtrusů. Vzhledem může připomínat např. některé kržatky (zvl. kržatku jazykovitou - Simocybe rubi), avšak má, podobně jako ostatní závojenky, hranaté výtrusy a narůžovělý výtrusný prach.

 

Entoloma byssisedum

Entoloma byssisedum Chlum u Radonic, výsadba lípy, větev Tilia, 30.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma byssisedum

Entoloma byssisedum Kobeřice u Brna, dubohabřina, fragment listnáče, 15.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma byssisedum

Entoloma byssisedum NPP Jeskyně na Pomezí, květnatá bučina, silně rozložené dřevo, 15.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma byssisedum

Entoloma byssisedum NPP Hrabanovská černava, křovité vrbičky, opadlá vlhká větev Salix, 17.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma byssisedum

Entoloma byssisedum PP Chudenická bažantnice, lipina, kmínek Tilia, 13.10.2013, (c) Lucie Zíbarová