Pleurotus ostreatus (Hlíva ústřičná)

Hojná lignikolní houba rostoucí po celý rok (obzvláště v chladnější polovině roku) na živém i mrtvém dřevě listnáčů (v poslední době čím dál častěji i na jehličnanech). Způsobuje bílou hnilobu. Jedlá, obsahuje látky působící jako prevence rakoviny, modulující imunitu a hladinu glukózy v krvi (reálné účinky v praxi však jsou trochu diskutabilní). Podobná a též hojná hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius), roste spíše v teplejší polovině roku, má světlejší a tenčí plodnice s tendencí k žloutnutí. V obchodech se obvykle prodávají plodnice hybridního kultivaru. Podobný, ale méně chutný, je též i pařezník pozdní (Sarcomyxa serotina) s drobnějšími, často olivově zbarvenými klobouky a nažloutlými lupeny. Hlíva smrková (Pleurotus abieticola) rostoucí na jehličnanech (v Ervopě na smrku), patrně velmi vzácně i na listnáčích, tvoří velmi malé trsy, či roste jako jednotlivé plodnice, má tenkou dužninu a má nepatrně širší výtrusy, ale její odlišené je obtížné až nemožné.

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmen Ulmus, 22.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, větev Fraxinus angustifolia, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus PR Topoľové hony [SK], tvrdý luh, padlý kmen Quercus, 10.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 5.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmen Ulmus, 22.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus Fojtovice, kuturní les, kmen Sorbus, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmen Fraxinus, 13.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, padlý kmen Fagus, 25.9.2012, (c) Lucie Zíbarová