Pleurotus calyptratus (Hlíva čepičkatá)

Roztroušeně se vyskytující hlíva rostoucí na jaře na mrtvých i živých kmenech listnáčů, nejčastěji topolů (Populus spp., včetně introdukovaných), často na stojících odumřelých stromech. V poslední době se zjevně šíří. Nápadná blanitým závojem. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Pleurotus calyptratus

Pleurotus calyptratus NPR Bohdanečský rybník, suchý stojící Populus sp., 26.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus calyptratus

Pleurotus calyptratus PR Pod Trlinou, lesní les, stojící suchý kmen Populus tremula, 14.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus calyptratus

Pleurotus calyptratus NPR Bohdanečský rybník, padlý kmen Populus tremula, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus calyptratus

Pleurotus calyptratus NPR Bohdanečský rybník, padlý kmen Populus tremula, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus calyptratus

Pleurotus calyptratus Kynšperk nad Ohří, výsypka Boží Požehnání, padlý kmen Populus tremula, 24.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus calyptratus

Pleurotus calyptratus Kynšperk nad Ohří, výsypka Boží Požehnání, stojící suchý kmen Populus tremula, 1.6.2016, (c) Lucie Zíbarová