Panellus stipticus (Pařezník hořký, p. obecný)

Hojná lupenatá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, nejčastěji dubu, méně buku. Chuť hořce palčivá. Americké (ale bohužel nikoli evropské) populace vykazují bioluminiscenci. Viz pařezník jemný (Panellus mitis) s bělavými plodnicemi, mírnou chutí a růstem na dřevě jehličnanů.

 

Panellus stipticus

Panellus stipticus Východná, Kundrátovo, [SK], zarostlé pastviny, větev Alnus incana, 21.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus stipticus

Panellus stipticus EVL Království, dubohabřina, větev Quecus, 8.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus stipticus

Panellus stipticus Ždárský rybník, dubohabřina, pařez Quercus, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus stipticus

Panellus stipticus NPP Hojná voda, jedlobučina, kmen Fagus, 16.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus stipticus

Panellus stipticusNPP Jeskyně na Pomezí, suťový les, opadlá větev listnáče, 15.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus stipticus

Panellus stipticusNPP Jeskyně na Pomezí, suťový les, opadlá větev listnáče, 15.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus stipticus

Panellus stipticus České Budějovice, parčík, pařez Quercus, 1.12.2016, (c) Lucie Zíbarová