Lentinellus ursinus (Houžovec medvědí)

Lignikolní druh rostoucí roztroušeně až vzácně na dřevě listnáčů (buk, habr, osika). Na listnáčích může růst i mohutnější houžovec bobří (Lentinellus castoreus). Druh je uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Lentinellus ursinus

Lentinellus ursinus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, kmen Fagus sylvatica, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus ursinus

Lentinellus ursinus PR Roztocký háj, dubohabřina, silná větev Carpinus, 25.3.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus ursinus

Lentinellus ursinus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, kmen Fagus sylvatica, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus ursinus

Lentinellus ursinus PP U Pohránovského rybníka, náletové dřeviny při břehu rybníka, kmen Populus, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus ursinus

Lentinellus ursinus NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, starý nálet na opuštěné pískovně (Betula, Populus tremula), padlý kmen Populus tremula, 13.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus ursinus

Lentinellus ursinus NPR Karlštejn, dubohabřina, kmínek Corylus, 14.6.2016, (c) Lucie Zíbarová