Entoloma jahnii (Závojenka Jahnova)

Drobná závojenka z podrodu kulháček (Claudopus) rostoucí od léta do podzimu v různých biotopech na vlhkém dřevě listnáčů, byla však nalezena i na plodnici lišky. Od podobných druhů se pozná jen mikroskopicky širokými sporami a ±hlavatými terminálními elementy v pokožce klobouku.

 

Entoloma jahnii

Entoloma jahnii PP Vlásenický potok, potoční luh, větev Corylus, 23.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma jahnii

Entoloma jahnii NPR Břehyně-Pecopala, vlhká acidofilní doubrava, silně zetlelý kmen Pinus, 11.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma jahnii

Entoloma jahnii PR Pod Trlinou, květnatá bučina, silně rozložené dřevo Fagus, 17.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma jahnii

Entoloma jahnii PP Vlásenický potok, potoční luh, větev Corylus, 23.7.2019, (c) Lucie Zíbarová