Crepidotus malachioides (Trepkovitka maličká)

Velmi vzácná drobná trepkovitka rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (jasan, buk, ...). Význačná drobnými plodnicemi (často ale rostoucími ve velkých skupinách), hlavičkatými cheilocystidami a jim podobnými terminálními elementy v pokožce klobouku. Viz trepkovikta zploštělá (Crepidotus applanatus).

 

Crepidotus malachioides

Crepidotus malachioides CHÚ Sihoť, měkký luh, kmen Fraxinus, 8.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus malachioides

Crepidotus malachioides PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, větev Fraxinus, 3.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus malachioides

Crepidotus malachioides CHÚ Sihoť, měkký  luh, kmen Fraxinus, 8.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus malachioides

Crepidotus malachioides (spory, cheilocystidy - vlevo nahoře, terminální elementy pokožky klobouku - vpravo nahoře, Melzerovo reagens, 1000x), 3.5.2019, (c) Lucie Zíbarová